Achtergrond

De jongste speltak bij scouting Cay-Noya is de Bevers. Bevers zijn jongens tussen de 5 en 7 jaar (wordt per kind bekeken). Cay-Noya heeft de eerste houten-beverbeverkolonie van Nederland en bestaat sinds 1979. Malak van den Berg is de oprichtster van de bevers in Nederland. Zij is jarenlang actief geweest binnen onze vereniging.

Naast Cay-Noya, zijn er nog enkele scoutinggroepen in Nederland die werken met de Canadese versie van het beververhaal (Friends of the forest). Scouting nederland heeft later een eigen beververhaal ontwikkeld (Huize Hotsjietonia), waar Stuiter centraal in staat.

Thema

De Bevers hebben, net als het Jungle Book bij de Welpen, een eigen verhaal, genaamd ‘Friends of the forest‘. Een groep bevers woont in een bos, waar ze dammen bouwen, bomen omver knagen en vooral veel plezier hebben. Op een zekere dag komt er aan de rand van het bos een mensengezin wonen. De Bevers zijn heel nieuwsgierig, maar kunnen helaas niet met mensen praten. Tijdens een hevige storm wordt één van de bevers getroffen door een bliksemstraal en verandert in Keeo; de zilveren bever. Deze bever blijkt ineens de mensentaal te kunnen spreken en wordt tolk.

De Bevers gaan vanaf dat moment veel om met het gezin en geven ze namen. De vader wordt Valko (van valkenogen) genoemd, omdat hij alles goed in de gaten houdt en ziet. De moeder is altijd vrolijk en lacht veel. Zij wordt Rebo (van regenboog) genoemd. Dan zijn er ook nog Rusty en Wara. De zoon wordt Rusty genoemd vanwege zijn rode haren en de dochter Wara, omdat ze zo goed kan zwemmen. In het verhaal komt ook nog Tic-Tac voor, een eekhoorn en Malak, de oude wijze uil. Binnen onze groep heeft ieder lid van de leiding een naam uit het Beververhaal.