De contributie bedraagt totaal € 175 voor een jaar. Dat is inclusief de afdracht voor het Landelijk Bureau en de regio Utrechtse Heuvelrug. De contributie is exclusief kampen en (aanschaf van het) uniform. Potentiele leden mogen vier keer gratis komen kijken. Als ze zich daarna definitief aanmelden voor de club, dan moet contributie worden betaald vanaf de eerste dag na de proeftijd.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de leiding van de betreffende speltak. Het lid is contributieplichtig voor het gehele kwartaal waarin men opzegt.