De leden zijn via Scouting Nederland collectief verzekerd: tegen ongevallen indien er voor zover geen aanspraak op vergoeding krachtens enige andere verzekering of voorziening, al dan niet van andere datum, kan worden gemaakt. Verzekerd voor aansprakelijkheid (indien niet zelf verzekerd). Verzekerd zijn de ouders van de leden, wanneer deze worden aangesproken voor schade, toegebracht aan derden door hun minderjarige kinderen gedurende de tijd, dat deze zich bevinden onder toezicht van leid(st)ers. Voor schade aan goederen geldt een eigen risico van € 35,- per gebeurtenis. (uitgebreide voorwaarden ter inzage bij de leiding).