Wie zijn wij

Een van de oudste scoutingclubs van Nederland, dat zijn wij. En ook een bijzondere scoutingclub. Want bij ons kun je ervoor kiezen zowel het scoutingspel op het land, als op het water te spelen, als jongen tussen de 5 en 22 jaar. Of als leiding van één van onze speltakken. Wij heten je van harte welkom op de digitale omgeving van onze club. Wanneer zien we je in het echt?

Bij Cay-Noya hebben we zes speltakken. Ze hebben allemaal een eigen pagina op onze site. Daar kun je precies lezen hoe en wat. Hieronder volgt een overzicht, waarin je in één opslag kunt zien wie, waar en wanneer precies zijn lol niet op kan.

Bevers 5 – 7 jaar
zaterdag
10.00-13.00 uur
Dolfijnen
7 – 11 jaar
zaterdag 10.00-13.00 uur
Itzamma horde
7 – 11 jaar
zaterdag 10.00-13.00 uur
Landverkenners
11 – 16 jaar
vrijdag

zaterdag

19.30-20.30 uur

10.00-13.00 uur

Zeeverkenners*
11 – 16 jaar
vrijdagzaterdag
19.00-20.00 uur

14.00-17.00 uur

Nairana Stam**
16 – 21 jaar
vrijdagzaterdag
20.00-22.00 uur

14.00-17.00 uur

 * De zeeverkenners en de stam hebben ’s zomers aangepaste tijden in verband met zeilen.

 ** Na de verkenners kunnen de jongens vanaf hun 16e terecht bij de Nairana-stam. Hier zitten jongens tussen de 16 en de 22 jaar, die hun eigen speltak draaien. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor het programma, de kampen en alle andere dingen waar een speltak mee te maken heeft.

Onze groep stelt zich ten doel, het spel van verkennen, zoals dat ooit is bedacht door Lord Baden Powell (de ‘vader’ der scouts), te spelen. Daarmee willen wij onze kinderen niet alleen een plezierige beleving van de vrije tijd bieden, maar ook een bijdrage leveren aan de vorming van de persoonlijkheid.

Iedereen is welkom bij onze vereniging, mits hij zich aanpast aan onze spelregels. Wij zijn een open vereniging, zonder een bepaalde politieke kleur of geloofsovertuiging. Om het spel van de scouting op een verantwoorde manier te kunnen spelen, zijn in principe alle nieuwe leden welkom. Ons gebouw is uitgerust met voorzieningen voor minder validen, zoals specifieke sanitaire voorzieningen en een rolstoelvriendelijke toegang. De uitzondering zijn kinderen met een ernstig lichamelijke of geestelijk handicap. Onze vrijwilligers zijn namelijk niet opgeleid om hen de juiste begeleiding te geven.

Voel je vrij om de verschillende speltakpagina’s van deze site te bekijken. En voel je ook vrij om, als je nog geen lid bent, en denkt: ‘Lid worden, dat lijkt me wel wat!’, contact op te nemen met onze club. Want we informeren je graag over onszelf, over wat we doen. En zullen je in de toekomst mogelijk verwelkomen in een van onze gebouwen, op:

Terrein ‘De Vosheuvel
Heiligenbergerweg 177-183
Amersfoort

Per post zijn wij te bereiken via
Stichting Scouting Cay-Noya
postbus 2138
3800 CC Amersfoort

Historie

Zoals elke scoutinggroep in Nederland, heeft ook Cay-Noya een turbulente geschiedenis. Nu doen we er als scoutinggroep ook alles aan om turbulent en dynamisch te zijn, dus dat komt mooi uit. Onze stelregel is dan ook: Wij gaan niet voor niets bijna 100 jaar mee! De vraag die menigeen zich stelt is natuurlijk “Hoe heeft het zover kunnen komen?” Laten we daarvoor teruggaan naar het jaar 1911.

Na Engeland, was Nederland een van de eerste landen dat werd besmet met het scoutingvirus. En in ons koude kikkerlandje, was Amersfoort een echte voorloper. “Ma” van den Berg sprak met iemand over de padvinderij. Hiermee was het idee geboren. Kapitein Bouwens, luitenant Bolten en Rumpel Hamer verstuurden uitnodigen naar de scholen. In de zomer van 1911 kwam een grote groep jongeren in de Handelsschool te Amersfoort bijeen.

Zo ontstond de eerste padvindersgroep in Amersfoort. Deze groep, geleid door Lou Baas Bekking (met zo’n een naam moet je wel leider zijn), bestond uit jongens en meisjes. Officieel worden de padvinsters pas in 1914 opgericht. Dus op dit punt liep Amersfoort op de rest van de padvindersgeschiedenis vooruit. Misschien liep Amersfoort wel iets te ver vooruit , want in 1913 scheidde de meisjesgroep zich af en werd zelfstandig. De overgebleven jongensgroep moest vanwege de explosieve groei in leden worden opgesplitst in twee delen.  In de vroege jaren van de vorige eeuw was men misschien niet heel vindingrijk, want de twee jongensgroepen werden Troep één en Troep twee genoemd. Cay-Noya was Troep één en daar mogen we best trots op zijn. Om de groep jongens van Troep één niet tot hangjongeren te bestempelen, werd aan de Daem Fockemalaan een troephuis gebouwd. Dit gebouw brandde helaas af in 1935. Overigens zal later blijken dat Cay-Noya iets heeft met troephuizen die afbranden.

Met het geld dat de verzekering uitkeerde, werd een nieuw troephuis gebouwd aan Laan 1914. In 1935 werd de naam van Troep één veranderd in Cay-Noya. Het enige dat we weten is dat het waarschijnlijk een indiaanse zonnegod geweest is. Enfin, de jaren na 1935, waren ietwat rumoerig. Net als andere scoutinggroepen had Cay-Noya veel last van de oorlog. De bezetter eiste het inleveren van vaandels en materialen. Nu is dat nog wel te overzien, maar het troephuis aan Laan 1914 werd tot overmaat van ramp bezet.

Na de bevrijding kon scouting een doorstart maken. Helaas voor Cay-Noya, werden de troephuizen omgebouwd tot woonhuizen. Gelukkig kruipt het scoutingbloed waar het niet gaan kan en heeft Cay-Noya tot 1971 een troephuis in de Bokkeduinen gehad. Dit troephuis werd in dat jaar door brandstichting volledig verwoest.

In een oude directiekeet op de Vosheuvel werd echter een nieuw troephuis gevonden. In 1972 kwam de Nairana-stam van de Karel Doormangroep naar Cay-Noya. Vlak hierna werden de zeeverkenners bij Cay-Noya opgericht door schipper J. van den Berg. De zeeverkenners en de stam kregen in 1975 een eigen onderkomen op een muffe zolder en in een oude stal.

Dat het soms hard kan gaan met de groei van een vereniging bleek wel in de jaren daarna. In november 1976 kregen de Landverkenners een eigen troephuis, dat zij later deelden met de Zeeverkenners. Deze Zeeverkenners groeiden zeer snel. Zo werden er in datzelfde jaar 1976, drie lelievletten gekocht en een motorbootje.

In 1979 werd door “Malak” van den Berg een nieuwe speltak opgericht, voor de 5 tot 7 jarigen. De eerste beverkolonie was geboren. In 1982 moet de oude boerenschuur waar de verkenners in zitten, worden afgebroken. Gelukkig geen brand ditmaal. Er werden twee nieuwe verkennertroephuizen aan de rand van het bos gebouwd. Een derde troephuis, dat ook was aangekocht, werd helaas gestolen uit de opslag.

Helaas, helaas, rampspoed volgt vaak na jaren van veel plezier en voorspoed. Op 30 september 1991 brandde het gebouw van de stam af. Dat mensen echter bereid zijn om zich in te zetten voor Scouting bleek wel in de daarop volgende jaren. Het resultaat is een mooi stenen gebouw, waar iedere Cay-Noyaan trots op mag zijn. Is er de jaren daarna dan niks meer gebeurd? Jawel, in 1992 wordt op initiatief van van A. van den Berg een derde horde opgericht. Cay-Noya groeit in 1994 uit tot een scoutinggroep met meer dan 180 leden.

In de jaren tot 2009 liet het ledenaantal een daling zien. Gemiddeld is Cay-Noya nu een vereniging met ongeveer 140 leden en 40 man leiding. Alle speltakken zitten redelijk vol en tot begin 2009 voelde ieder jeugdlid zich op zijn plaats in zijn gebouw. Uit de laatste zin valt al af te leiden dat er weer iets vervelends komt. Op 31 mei 2009 zijn de gebouwen van de Zeeverkenners, Itzammahorde en Bevers afgebrand. Wat de toekomst zal brengen, laat zich moeilijk raden. We gaan er in ieder geval van uit, dat we snel zullen beginnen met de herbouw van gebouwen en weer vol kunnen draaien!

Stichtingsbestuur

Het stichtingbestuur zorgt voor gebouwonderhoud, verhuur van het gebouw, materieel en zorgt voor de financiën. Het Stichtingsbestuur bestaat uit:

 • Voorzitter: Arnold van Barreveld
 • Penningmeester: Wim Vermeulen
 • Secretaris: Jan-Carel Nieuwland

Contact: 

 • bestuur[@]cay-noya.nl
 • secretaris[@]cay-noya.nl
 • penningmeester[@]cay-noya.nl

Groepsbestuur

Het groepsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de groep: de kwaliteit van het spel, een clubhuis, voldoende leiding en een financieel gezonde vereniging. Het groepsbestuur bestaat uit:

 • Voorzitter: Erwin de Kruijff
 • Groepsbegeleider: Nova Korunka

Contact 

 • Groepsbestuur[@]cay-noya.nl

Vertrouwenspersoon

Cay-Noya heeft twee vertrouwenspersonen die hulp kunnen bieden als er sprake is van ongewenst gedrag. De vertrouwenspersonen zijn er voor de jeugdleden en ouders maar ook voor de leiding, stamleden en bestuur en zijn altijd onpartijdig. Niet alleen als er sprake is van ongewenst gedrag (fysiek of seksueel geweld, pesten) maar ook als er een serieus conflict is tussen jeugdleden, leiding of bestuur. Wij werken volgens het landelijke protocol ongewenst gedrag van Scouting Nederland.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

Een jeugdlid of een ouder kan een probleem hebben met of een klacht hebben over iets wat Cay-Noya betreft. Vaak zal dit besproken worden met de speltakleiding, groepsbegeleider of het bestuur. Maar sommige klachten liggen nou eenmaal gevoeliger: bijvoorbeeld die met betrekking tot pesten, mishandeling, ruzie, seksuele intimidatie, discriminatie of racisme.

Voor een (jeugd)lid of ouder kan het moeilijk zijn om daarover te praten, en voor de leiding, een teamleider of een bestuurslid kan dit ook het geval zijn. Het is van belang dat er iemand is die weet hoe je met zulke gevoelige klachten omgaat. Daarom is het verstandig om een vertrouwenspersoon te hebben. De belangrijkste taak van een vertrouwenspersoon is dan ook het opvangen en adviseren van (jeugd)leden en ouders die ergens tegen aan lopen binnen de vereniging. Ook kan een vertrouwenspersoon helpen en ondersteunen bij een gesprek dat je met iemand wilt voeren.

De vertrouwenspersoon zal samen met de melder proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het bestuur zijn. Desgewenst kan de vertrouwenspersoon hier ook bij aanwezig zijn om de melder bij te staan. De vertrouwenspersoon zal niet optreden als mediator. Ook kan de vertrouwenspersoon de melder in contact brengen met personen of instanties die verder kunnen helpen in het specifieke probleem.

Een gesprek met een vertrouwenspersoon is niet gelijk een beschuldiging naar iemand! Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken, vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat niemand hoeft te weten wat er met de vertrouwenspersoon is besproken of dát er met de vertrouwenspersoon contact is gezocht. Andere mensen (bestuur, ouders, betrokkenen) worden alleen ingelicht als dat samen is afgesproken. Soms is het fijn om van gedachte te wisselen of je ongerustheid in een vertrouwelijk gesprek te delen. Weet dat de mogelijkheid er is mocht je ervan gebruik van willen maken.

Contact 

De vertrouwenspersonen zijn:

 • Erwin de Kruijff – erwin[@]cay-noya.nl
 • Sara Stronks – sara[@]cay-noya.nl

Beleid en reglementen

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van Cay-Noya is een aanvulling op het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland:

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hieronder kunt downloaden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode:

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van Cay-Noya voeren wij het volgende aanstellingsbeleid conform Huishoudelijk reglement (Scouting Nederland en Cay-Noya): 

 • We hanteren een proefperiode van drie maanden.
 • In die proefperiode zoemen we in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, de Huishoudelijk reglementen en trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie.
 • Voeren we een intakegesprek
 • Voor definitive installatie moet een verklaring omtrent gedrag (VOG) worden overlegd 
 • Voor installatie wordt de aanstelling goedgekeurd in de groepsraad.

Privacy 

Scouting Cay-Noya conformeert zich aan het privacystatement van Scouting Nederland. In dit privacystatement wordt antwoord gegeven op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting Nederland en de hierbij aangesloten scoutinggroepen.

Contact