Zoals elke scoutinggroep in Nederland, heeft ook Cay-Noya een turbulente geschiedenis. Nu doen we er als scoutinggroep ook alles aan om turbulent en dynamisch te zijn, dus dat komt mooi uit. Onze stelregel is dan ook: Wij gaan niet voor niets bijna 100 jaar mee! De vraag die menigeen zich stelt is natuurlijk “Hoe heeft het zover kunnen komen?” Laten we daarvoor teruggaan naar het jaar 1911.

Na Engeland, was Nederland een van de eerste landen dat werd besmet met het scoutingvirus. En in ons koude kikkerlandje, was Amersfoort een echte voorloper. “Ma” van den Berg sprak met iemand over de padvinderij. Hiermee was het idee geboren. Kapitein Bouwens, luitenant Bolten en Rumpel Hamer verstuurden uitnodigen naar de scholen. In de zomer van 1911 kwam een grote groep jongeren in de Handelsschool te Amersfoort bijeen.

Zo ontstond de eerste padvindersgroep in Amersfoort. Deze groep, geleid door Lou Baas Bekking (met zo’n een naam moet je wel leider zijn), bestond uit jongens en meisjes. Officieel worden de padvinsters pas in 1914 opgericht. Dus op dit punt liep Amersfoort op de rest van de padvindersgeschiedenis vooruit. Misschien liep Amersfoort wel iets te ver vooruit , want in 1913 scheidde de meisjesgroep zich af en werd zelfstandig. De overgebleven jongensgroep moest vanwege de explosieve groei in leden worden opgesplitst in twee delen.  In de vroege jaren van de vorige eeuw was men misschien niet heel vindingrijk, want de twee jongensgroepen werden Troep één en Troep twee genoemd. Cay-Noya was Troep één en daar mogen we best trots op zijn. Om de groep jongens van Troep één niet tot hangjongeren te bestempelen, werd aan de Daem Fockemalaan een troephuis gebouwd. Dit gebouw brandde helaas af in 1935. Overigens zal later blijken dat Cay-Noya iets heeft met troephuizen die afbranden.

Met het geld dat de verzekering uitkeerde, werd een nieuw troephuis gebouwd aan Laan 1914. In 1935 werd de naam van Troep één veranderd in Cay-Noya. Het enige dat we weten is dat het waarschijnlijk een indiaanse zonnegod geweest is. Enfin, de jaren na 1935, waren ietwat rumoerig. Net als andere scoutinggroepen had Cay-Noya veel last van de oorlog. De bezetter eiste het inleveren van vaandels en materialen. Nu is dat nog wel te overzien, maar het troephuis aan Laan 1914 werd tot overmaat van ramp bezet.

Na de bevrijding kon scouting een doorstart maken. Helaas voor Cay-Noya, werden de troephuizen omgebouwd tot woonhuizen. Gelukkig kruipt het scoutingbloed waar het niet gaan kan en heeft Cay-Noya tot 1971 een troephuis in de Bokkeduinen gehad. Dit troephuis werd in dat jaar door brandstichting volledig verwoest.

In een oude directiekeet op de Vosheuvel werd echter een nieuw troephuis gevonden. In 1972 kwam de Nairana-stam van de Karel Doormangroep naar Cay-Noya. Vlak hierna werden de zeeverkenners bij Cay-Noya opgericht door schipper J. van den Berg. De zeeverkenners en de stam kregen in 1975 een eigen onderkomen op een muffe zolder en in een oude stal.

Dat het soms hard kan gaan met de groei van een vereniging bleek wel in de jaren daarna. In november 1976 kregen de Landverkenners een eigen troephuis, dat zij later deelden met de Zeeverkenners. Deze Zeeverkenners groeiden zeer snel. Zo werden er in datzelfde jaar 1976, drie lelievletten gekocht en een motorbootje.

In 1979 werd door “Malak” van den Berg een nieuwe speltak opgericht, voor de 5 tot 7 jarigen. De eerste beverkolonie was geboren. In 1982 moet de oude boerenschuur waar de verkenners in zitten, worden afgebroken. Gelukkig geen brand ditmaal. Er werden twee nieuwe verkennertroephuizen aan de rand van het bos gebouwd. Een derde troephuis, dat ook was aangekocht, werd helaas gestolen uit de opslag.

Helaas, helaas, rampspoed volgt vaak na jaren van veel plezier en voorspoed. Op 30 september 1991 brandde het gebouw van de stam af. Dat mensen echter bereid zijn om zich in te zetten voor Scouting bleek wel in de daarop volgende jaren. Het resultaat is een mooi stenen gebouw, waar iedere Cay-Noyaan trots op mag zijn. Is er de jaren daarna dan niks meer gebeurd? Jawel, in 1992 wordt op initiatief van van A. van den Berg een derde horde opgericht. Cay-Noya groeit in 1994 uit tot een scoutinggroep met meer dan 180 leden.

In de jaren tot 2009 liet het ledenaantal een daling zien. Gemiddeld is Cay-Noya nu een vereniging met ongeveer 140 leden en 40 man leiding. Alle speltakken zitten redelijk vol en tot begin 2009 voelde ieder jeugdlid zich op zijn plaats in zijn gebouw. Uit de laatste zin valt al af te leiden dat er weer iets vervelends komt. Op 31 mei 2009 zijn de gebouwen van de Zeeverkenners, Itzammahorde en Bevers afgebrand. Wat de toekomst zal brengen, laat zich moeilijk raden. We gaan er in ieder geval van uit, dat we snel zullen beginnen met de herbouw van gebouwen en weer vol kunnen draaien!