Algemeen

CIMG4883

Als je bij de Itzammahorde van Cay-Noya zit dan ben je een jongen tussen de 7 en 11 jaar.Je bent bijna elke zaterdag tussen 10:00 en 13:00 uur te vinden in of rond het Itzammagebouw op de Vosheuvel. En omdat je daar nooit genoeg van kan krijgen, ga je ook altijd met veel plezier mee op kamp!!

Je doet mee aan ontelbaar veel echte scoutingdingen.
Denk maar eens aan Hollandse leeuwen, levend stratego, hanepoten, chinees worstelen, pionieren (dingen maken van houten palen door ze aan elkaar vast te knopen met touw, bijvoorbeeld een schommel of een touwbrug), fikkie stoken.

Nu vraag je je natuurlijk af hoe spellen met zulke bijzondere namen precies gaan!? Dat leer je vanzelf als je bij de Itzammahorde zit!

Onze speltak bestaat uit ongeveer 20 jongens tussen de 7 en 11 jaar, die we welpen noemen. Deze worden begeleid door vijf enthousiaste leidingleden. Alle Welpen bij elkaar noemen we de horde. Onze horde is opgedeeld in vier subgroepjes. Zo’n subgroepje heet een nest. De nesten hebben elk een naam van een kleur. In welk nest iemand zit, kun je zien aan zijn nest driehoekje. Bij onze speltak hebben we de volgende nesten: blauw, groen, wit en grijs.

Gidsen en Helpers

In ieder nest zitten twee kinderen die wat meer verantwoordelijkheden hebben dan de andere nestleden. Meestal zijn dit de kinderen die er het langste bij de horde zitten, of het oudste zijn. De welp die aan het hoofd van een nest staat wordt Gids genoemd. De jongen die na hem de meeste verantwoordelijkheid heeft is de Helper. Een gids kun je herkennen aan de twee gele banden om zijn arm, een helper heeft één gele band om zijn arm.

Gidsen en helpers zitten meestal al wat langer bij de speltak dan de andere kinderen en weten daarom beter hoe het er in de Itzammahorde aan toe gaat. Ze helpen de nieuwe jongens om de weg te vinden in en om het gebouw. Ook helpen zij de leiding met opletten of er bijvoorbeeld eerlijk en leuk wordt gespeeld, of iedereen aanwezig is en of er goed met het spelmateriaal wordt omgegaan. Op die manier krijgen de kinderen langzaamaan meer verantwoordelijkheid voor hun eigen doen en laten. Dit is een goede voorbereiding voor de overstap naar de verkenners, waar er veel meer zelfstandigheid van de jongens wordt verwacht. De leiding blijft natuurlijk eindverantwoordelijke.